Jastrowie

Warsztaty filmowe dla młodzieży

Pozytywne warsztaty filmowe w Jastrowiu trwały dwa dni.
Podczas warsztatów zrealizowaliśmy spot promujący pozotywne podejście do życia, reportaż z warsztatów i etiudę fabularną.
Celem warsztatów było nauczenie młodych filmowców podstaw filmowania i montażu.
Wiedza zdobyta podczas warsztatów została wykorzystana podczas realizacji filmów w ramach konkursu „Pozytywka” organizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Jastrowie.

Galeria

Realizacje