Raba Wyżna

Warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży

Kreatywne warsztaty filmowe w Rabie Wyżnej trwały 5 dni. Dwie grupy młodych filmowców bawiła się twórczo na planie filmowym realizując etiudę fabularną,
reklamy produktów i spot reklamujący Festiwal Kreatywny, który odbył się w Rabie Wyżnej.

Galeria

Realizacje