Zławieś Mała

Warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży

W ramach projektu „Filmowe wakacje 2013” spotkaliśmy się z młodzieżą z gminy Zławieś Wielka. Podczas trwających 3 dni warsztatów, zrealizowaliśmy z uczestnikami kilka etiud fabularnych, program informacyjny i animacje komputerowe.
Młodzież była bardzo zaangażowana w pracę na planie filmowym,  każdy mógł wcielić się w rolę operatora kamery, reżysera lub dźwiękowca.
Organizatorem warsztatów był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

Galeria

Realizacje